Current Status
Not Enrolled
Price
70000
Get Started

bộ ĐỀ ETS 2020 là bộ đề khá sát với thực tế dù các từ vựng chưa đạt đến mốc 900 TOEIC trở lên. Bộ này thích hợp cho trình độ từ 600 – 800 điểm