Current Status
Not Enrolled
Price
79000
Get Started

Mu00d4N Hu1eccC KINH Tu1ebe VI Mu00d4 u0110u1ea0I Hu1eccC KINH Tu1ebe TP.HCM

Course Content

GIẢI BÀI TẬP TOÀN BỘ BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
CÁC ĐỀ THI, KIỂM TRA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
BÀI GIẢNG TCDN (DÙNG TẠM CHO TỚI KHI TEAM QUAY XONG)
$70000

GIẢI BỘ ĐỀ THI TOEIC ETS 2020

$70000

GIẢI ĐỀ TOEIC 2021