Khóa học LỊCH SỬ ĐẢNG cung cấp các kiến thức cần thiết và các bài tập giúp cho sinh viên có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi kết thúc môn