NGÀNH KIỂM TOÁN VÀ CON ĐƯỜNG VÀO BIG 4, CUỘC SỐNG TẠI BIG 4

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN – HỒNG LÂU MỘNG“KHÔNG AI XEM CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN LÀ 1 CONG TY, MÀ LÀ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỨ 2″Chuyên ngành kiểm toán là chuyên ngành có điểm đầu vào cao của UEH và giữ vững phong độ trong nhiều năm. Chuyên ngành này tập hơn toàn những …

NGÀNH KIỂM TOÁN VÀ CON ĐƯỜNG VÀO BIG 4, CUỘC SỐNG TẠI BIG 4 Read More »